Spring til indhold

Praktikant på FN-Missionen i Genève

Vi søger en praktikant på handel & udvikling til start 1. februar 2018. Ansøgningsfrist mandag den 25. september 2017. 
 

Danmarks FN-Mission i Genève varetager de danske relationer til de FN-baserede organisationer i Genève, herunder FN´s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og FN´s Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) samt Danmarks handelspolitiske interesser i forhold til verdenshandelsorganisationen (WTO). Dertil kommer arbejde i forhold til Internationalt Røde Kors (ICRC/IFRC) og andre private, internationale organisationer, der har hovedkvarter i byen.

Missionen søger ca. hver 6. måned 6 studerende, som er indskrevet på en videregående uddannelse.

Arbejdssproget på Missionen er dansk, og der forudsættes gode skriftlige formuleringsevner. Arbejdet i de internationale fora forudsætter endvidere særdeles gode engelskkundskaber og helst også forståelse af fransk.

Som praktikant får du tildelt en vejleder. Du assisterer vejlederen i det daglige arbejde og hjælper med at følge møder, lave research, skrive indberetninger til Udenrigsministeriet og pleje kontakter til andre medlemslande og FN-systemet. Under opholdet vil du blive inddraget i Danmarks udenrigspolitiske arbejde gennem FN og få et grundigt indblik i både Udenrigstjenestens og FN’s arbejde. Den omfattende mødeaktivitet i FN giver rige muligheder for, at vores praktikanter kan engagere sig i områder, der har særlig interesse. Arbejdsopgaverne tilpasses Missionens opgaver generelt. I perioder med øget belastning, f.eks. ved ministerbesøg eller særlige arrangementer, kan andre typer af opgaver også forekomme, herunder opgaver af mere praktisk karakter.

Du kan søge inden for følgende områder:

1. Økonomiske spørgsmål og handel

2. Humanitær bistand

3. Menneskerettigheder

4. Sundhed 

Ansøgning
Den samlede ansøgning bør overholde følgende kriterier: 

◾Ansøgning skrives på dansk (max. 1 A4-side)

◾Du skal vedlægge CV og  karakterblad fra uddannelsessted(er)

◾Du kan evt. vedlægge anbefalinger og andre relevante bilag.

◾Ansøgning og bilag fremsendes i én samlet PDF-fil.

Gør i din ansøgning opmærksom på, hvilket af de fire ovenstående emneområder, du vil arbejde med, og kom gerne ind på, hvilke kvalifikationer du har inden for netop dette område.

◾Udfyld emailens emnelinje således: "Praktikansøgning. Forår 2018. emneområde. Dit navn."

◾Send ansøgningen til email-adressen gvamis@um.dk.   

Ansøgningsfrist for ansøgning til foråret 2018:
Ansøgningsfristen for praktikophold i foråret 2018 (ophold fra 1. februar 2018 til 31. juli 2018) er mandag den 28. august 2017. 

Ny frist for praktikplads på handel & udvikling er den 25. september 2017

Ansøgningsfrist for ansøgning til efteråret 2018:
 
Efterfølgende ansøgningsfrist til ansøgningsrunden efteråret 2018 (ophold fra den 1. september 2018 til 31. januar 2019, er mandag den 26. februar 2018.

Mere information
Hvis du har spørgsmål vedrørende praktikophold ved FN-missionen, kan du skrive til gvamis@um.dk. eller kontakte praktikkoordinator Ann Louise Klit enten per mail annlbo@um.dk. eller telefon +41 22 918 00 52.

 

 

''

Simon, praktikant på menneskerettigheder til møde i FN

(UNCAT 30th anniversary, 4. november 2014)