Spring til indhold

”Livet som praktikant på Økonomiske spørgsmål og Handel”  

”Livet som praktikant” – Protektionistiske historier og konsekvenser i en frihandelsorganisation

Som praktikant i efteråret 2016 havde jeg en enestående mulighed for at følge et utroligt spændende og begivenhedsrigt handelspolitisk halvår inden bag verdenshandelsorganisationens frihandelsmure. Det var et praktikforløb, der var domineret af en stigende skepsis overfor frihandel – protektionismens indpas. Dette narrativ vandt løbende frem ved en række internationale begivenheder og fik pludselig en enorm betydning for ens daglige arbejde.
Disse protektionistiske bevægelser blev indvarslet før min ankomst hen over sommeren med Brexit. Efter min ankomst fulgte jeg først på helt tæt hånd, hvordan WTO håndterede denne kritik ved organisationens årelige tredages konference Public Forum. Med over 2000 deltagere fra hele verdenen blev det til et utal af uformelle og formelle events diskuteret hvordan frihandel kunne blive mere inkluderende og gavne alle befolkningsgrupper og erhvervslivet, såvel i de rige lande som i udviklingslande.
Efteråret fortsatte dog ufortrødent med at være domineret af en skepsis overfor handelsaftaler og globalisering i den offentlige debat. I Europa kom det til udtryk ved store folkedemonstrationer og komplikationer i Canada-EU handelsaftalen, mens at det oversøisk kom det til udtryk ved valget af den nye amerikanske præsident. Alle disse udviklinger og dertil knyttede konsekvenser fik jeg ikke blot dybdegående førstehånds beretninger om, men som praktikant fulgte jeg også EU kommissionens Genève-forhandlinger af to plurilaterale handelsaftaler TiSA (om tjenesteydelser) og EGA (om miljøvarer). Her viste det sig, at det amerikanske valg for alvor blev et turning point for disse forhandlinger. En pludselig uvished omkring verdens største økonomis fremtidige handelsposition resulterede i, at forhandlingerne foreløbigt blev sat i ro. Mest dramatisk blev det, da EGA landenes handelsministrer mødtes i Genève, men ikke lykkedes at forhandle en aftale på plads.
Hele forløbet blev på mærkelig vis afrundet med, at Donald Trump på sin første arbejdsdag trækker sig ud af den Transatlantiske handelsaftale (TPP), hvilket således indvarslede en helt ny tid i WTO, hvor det er ”America First”.
Bjarke / Praktikant efteråret 2016

"Livet som praktikant" - Det handelsideologiske opgør imellem nord og syd

Som praktikant på handelsområdet havde jeg en enestående mulighed for at komme helt ind i maskinrummet på WTO, da der i forbindelse med den netop afholdte ministerkonference i Nairobi (MC10) bl.a. skulle forhandles en ny ministererklæring på plads. Ministererklæringen blev vedtaget af ministrene i Nairobi og udstikker retningslinjerne for de næste års forhandlinger. Det er således af yderste vigtighed hvilke fokusområder, der nedfældes, særligt med henblik på WTO’s fremtidige arbejde.

Processen var selvsagt af eksklusiv natur, og der blev forhandlet på ambassadør-niveau i den såkaldte ”Room-W”-proces. Jeg var derfor en af ganske få praktikanter, der fik mulighed for at deltage i processen, der strakte sig over flere måneder og i slutspurten inkluderede både aftener og weekender. Dette er en af de mange fordele ved arbejde på en mindre mission som den danske. Du kommer med til alt – eller næsten.

”Room-W processen” skulle dog imidlertid vise sig at komme til at angå det meget dybe og principielle spørgsmål, om fremtiden for Doha-Runden og de dertilhørende grundlæggende principper. For første gang nogensinde, var udfaldet på dette punkt ikke givet og mange vestlige lande nægtede ligefrem at fortsætte.  En dyb splittelse i medlemsskabet viste sig nu tydeligt og det trak op til en kamp imellem ”kæmper”, da bl.a. USA, EU og Japan på mange måder stod overfor Indien, Kina og Sydafrika i en diplomatisk styrkeprøve. Næsten alle kneb gjaldt, herunder taktiske udmeldinger og andre ting, der bevidst besværliggjorde forhandlingerne på et område, for dermed at opnå et resultat andetsteds. Det var som et spil skak.

I sidste ende endte det ganske udramatisk. Medlemmerne blev på det sidste møde i Genève, inden forhandlerne tog videre til Nairobi, enige om at sende sagen videre til ministrene. Jeg havde dog fået et indblik i ”the nitty-gritty” af internationale handelsforhandlinger og ikke mindst hvor spændende og dramatisk det kan være.
Jakob / Praktikant efteråret 2015