Spring til indhold

Danmarks faste Mission ved FN i Genève

56 rue de MoillebeauCase Postale 4351211 Genève 19
Tel. 0041 (22) 918 00 40

Fax. 0041 (22) 918 00 66 

Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (”24/7-centret”) 
Telefon: +45 33921112
E-mail:bbb@um.dk