Spring til indhold

Stillingsopslag: Akademiske medarbejdere til den Danske FN-mission i Genève – menneskerettigheder og humanitært samarbejde

22.03.2018  14:36

Den 21. marts 2018

Den danske FN-mission i Genève søger et antal akademiske medarbejdere (fuldtidsstillinger) til besættelse i andet halvår 2018. Som akademisk medarbejder vil du indgå i Missionens stab af akademiske medarbejdere og skal først og fremmest beskæftige dig med internationalt samarbejde om menneskerettigheder hhv. om humanitært samarbejde.

Stillingernes indhold:
På menneskerettighedsområdet vil dine hovedopgaver være selvstændig varetagelse af
• forhandlingsopgaver under Danmarks forventede medlemskab af FN’s Menneskerettighedsråd, inkl. EU-koordination.
• udarbejdelse af danske anbefalinger til andre landes Universal Periodic Review
• organisering af events, seminarer, møder og besøg
• forvaltning af danske bevillinger til en række internationale menneskerettighedsorganisationer og andre tilsvarende opgaver.

På det humanitære område vil dine hovedopgaver være selvstændig varetagelse af
• samarbejdet med ICRC, OCHA og humanitære NGO’er i Genève,
• opgaver i forbindelse med Grand Bargain, Good Humanitarian Donorship, humanitær finansiering m.v.
• opgaver i forbindelse med humanitære kriser og internationale appeller vedr. nødhjælpssituationer i Afrika, Asien og Latinamerika
• forvaltning af en række danske humanitære bidrag og relevante strategiprocesser.

Kvalifikationer:
Vi vil lægge vægt på, at du har tilstrækkelig teoretisk baggrund i – og også gerne en vis arbejdserfaring med – hhv. internationale menneskerettighedsspørgsmål og det humanitære område. Et rimeligt kendskab til FN-systemet, samt til den danske centraladministration og til EU vil også være en fordel.

Derud over er det afgørende, at du
• kan arbejde og løse opgaver selvstændigt og professionelt med begrænset instruktion og vejledning.
• besidder en skarp analytisk kapacitet
• har stærke skriftlige og mundtlige formidlings- og forhandlingsevner
• har gode samarbejdsevner kombineret med en høj grad af selvstændighed og fleksibilitet
• kan formulere dig flydende både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk. Fransk vil være en fordel.

Vi tilbyder: Et spændende arbejdsmiljø med masser af fart på og mange bolde i luften, men også med klar en prioritering af opgaverne – og gode kolleger på FN-Missionen.

Ansættelsesvilkår:
Ansættelsen sker som lokalansættelse i overensstemmelse med Missionens regler og politikker.   Lønnen fastlægges på grundlag af relevante kvalifikationer og erfaringer.

Ansøgning:
Ansøgningen skal formuleres på dansk og sendes på mail til FN-missionen på: gvamis@um.dk
Følgende skal bilægges:
• CV
• eksamensbeviser
• evt. referencer

I e-mailens emnelinje skal du angive: AC-medarbejdere. Ansøgning. Dit navn.

I ansøgningen skal du anføre, om du søger stilling på menneskerettighedsområdet eller det humanitære område eller evt. begge områder. 

Ansøgninger skal være missionen i hænde senest fredag den 20. april 2018.

Eventuelle forespørgsler om stillingerne kan rettes til souschef Lone Thorup, lontho@um.dk,  tlf.: +41 22 918 00 43 / +41 79 202 63 82.Seneste nyt

    Se alle