Spring til indhold

Handelsspørgsmål

20. maj 2015

Danmark ønsker at øge den internationale frihandel til gavn for vækst og beskæftigelse på globalt plan. Samtidig erkender vi, at de fattigste og mindst udviklede lande har brug for særlig støtte og for overgangsordninger for at kunne integreres i det internationale handelssystem. Internationale handelsforhandlinger foregår inden for rammerne af World Trade Organization (WTO), hvor EU-landene har givet Europa-Kommissionen kompetence til at repræsentere medlemslandene. Fra dansk side arbejder man derfor tæt sammen med Kommissionen og de øvrige medlemslande – både i den igangværende Doha-udviklingsrunde (DDA) og i forhold til bl.a. plurilaterale handelsforhandlinger, herunder forhandlingerne vedrørende ”grøn” handelsliberalisering (”Environmental Goods Agreement” forkortet EGA), der er en dansk prioritet. Genève er også en vigtig ”lyttepost” i forhold til nye tendenser og udviklinger på handelsområdet, der på sigt kan få betydning for Danmark.

Missionen deltager aktivt i de regelforvaltende WTO-komitéer, hvor Danmark har interesser at varetage, og føder relevant information om handelsforhandlingerne i Genève ind i den hjemlige beslutningsproces med henblik på at sikre optimal dansk interessevaretagelse på dette område. Vi bistår også Grønland og Færøerne med at varetage deres interesser i WTO, ligesom vi har et indgående samarbejde med forskellige danske myndigheder for at varetage konkrete danske virksomhedsinteresser i WTO-sammenhæng. Vi følger også arbejdet i WTO’s tvistbilæggelsesorgan med sager, der er af særlig interesse for Danmark.

Danmark er stærkt engageret i sammenhængene mellem handel og udvikling og handel og miljø. Missionen administrerer Finanslovens ramme for handel og udvikling og yder i 2014-15 via Genève-baserede organisationer et bidrag til handelsrelateret udviklingsbistand (”Aid for Trade”) på 47 mio.kr.

Danmark er i Genève også medlem af FN’s arbejdsorganisation, ILO, og Missionen varetager den løbende dialog med organisationen om arbejdet med at overvåge overholdelsen af de internationale arbejdsmarkedskonventioner, ligesom Missionen administrerer det danske bidrag – i 2014-15 på 65 mio. kr.


Vigtigste multilaterale fora og samarbejdspartnere i Genève:
-  World Trade Organization (WTO)
-  International Labour Organization (ILO)
-  World Economic Forum (WEF)
-  Aid for Trade-organisationer som International Trade Centre (ITC), Enhanced Integrated Framework (EIF), Advisory Centre on WTO Law (ACWL), International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD).