Gå til indhold

Praktikantens arbejdsområder

Som praktikant vil din rolle være at bistå din vejleder i det daglige arbejde på missionen. Dette indebærer omfattende mødedeltagelse, hvor du vil skulle bistå med note- og referattagning. Således vil du sidde med på sidelinjen mens multilaterale forhandlingsprocesser udspiller sig og få et grundigt indblik i sagsområder, der ofte er præget af en betydelig kompleksitet.

Som praktikant vil dit arbejde hovedsageligt centrere sig om den praktiske forberedelse af samt dækning og rapportering fra de tre årlige samlinger i FNs Menneskerettighedsråd (HRC) og sessionerne under den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR). Dertil følger deltagelse i bl.a. møder og eventuelle eksaminationer under FNs traktatorganer (f.eks. FNs torturkomité). Således kommer du i samarbejde med det øvrige MR-team til at spille en aktiv rolle i den skriftlige rapportering af komplekse og forskelligartede problemstillinger til relevante afdelinger i det danske udenrigsministerium.

Mens missionen følger specifikke landesager i Europa, Mellemøsten, Afrika, Latinamerika, Asien og Oceanien, fokuserer arbejdet inden for de tematiske sagsområder særligt på prioritetsområderne tortur, kvinders rettigheder (inkl. seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder) og oprindelige folks rettigheder. I tillæg hertil falder øvrige såvel civile og politiske rettigheder som økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder ind under missionens daglige portefølje. De specifikke tematiske og geografiske sagsområder vil pba interesser og praktiske hensyn blive fordelt ligeligt mellem de to menneskerettighedspraktikanter.