Spring til indhold

Danmark i Schweiz

Danmark har ingen ambassade i Schweiz.


Henvendelser skal ske til den danske ambassade i Berlin:

Danmarks Ambassade, Tyskland
Tel +49 30 5050 2000
beramb@um.dk
http://tyskland.um.dk.

Pas
Danske statsborgere, der skal søge om nye pas i Schweiz, har mulighed for at henvende sig til konsulatet i Zürich.

Konsulatet i Basel vil fortsat tage imod ansøgninger om pas til børn under 12 år, forlænge pas og udstede provisoriske pas.

Basel    
Kongelig Dansk Honorært Konsulat / Honorarkonsularische Vertretung des Königreiches Dänemark / Consulat Royal de Danemark
Oslo-Strasse 2
CH-4142 Münchenstein / Basel
Telefon: +41 (0)61 315 15 90
Telefax: +41 (0)61 315 15 86 

Åbningstider:
Onsdag / Mittwoch: 12:00 – 15:00

Kan udstede provisoriske pas, forlænge gyldigheden af pas og udstede pas til børn under 12 år

Jan Bygom Krarup, honorær konsul / Honorarkonsul
E-Mail: basel@dk-konsulat.ch

Zürich  
Kongelig Dansk Honorært Konsulat / Honorarkonsularische Vertretung des Königreiches Dänemark
Stadelhoferstrasse 40
Postfach 159
CH-8024 Zürich
Telefon: +41 (0) 76 521 31 92

Åbningstider:
Mandag / Montag: 9:00 – 12:00
Torsdag / Donnerstag: 13:00 – 16:00

Herudover kan det anbefales at aftale tid ved opringning til det honorære konsulat. Dermed kan konsulatet tilstræbe en hurtigere betjening.

Kan udstede biometriske pas, provisoriske pas, forlænge gyldigheden af pas og udstede pas til børn under 12 år.

Tim Marschall, honorær konsul / Honorarkonsul
E-Mail: info@kgldanskekonsulat.ch


Ansøgning om dansk pas til personer over 12 år kan desuden indgives ved personligt fremmøde på en dansk repræsentation i nabolandene, f.eks. de danske ambassader i Berlin, Bruxelles, Rom, Wien, Paris og konsulatet i München.

En liste over danske repræsentationer, som kan udstede biometriske danske pas, findes nederst på denne side. En anden mulighed er at søge om pas under ophold i Danmark. Dette gøres ved at tage kontakt til Borgerservice hos en dansk kommune efter eget valg. En liste over danske repræsentationer, som kan udstede biometriske danske pas, findes nederst på denne side. 

Ansøgning om visum, opholdstilladelse, familiesammenføring o.lign.
Personer, der ønsker at ansøge om visum, opholdstilladelse/familiesammenføring og tilbagerejsetilladelse samt andre ansøgninger om opholdstilladelse henvises til andre danske repræsentationer i regionen, hvor disse sager bliver ekspederet. Ansøgerne bedes søge nærmere information på de nævnte ambassaders hjemmesider, se links ovenfor. Der vil skulle bestilles tid for indlevering af ansøgning.

Registrering på danskerliste
Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Schweiz – uanset opholdets varighed – opfordres til at registrere sig på Danskerlisten med henblik på eventuel kontakt i tilfælde af akut opståede krisesituationer.

Akut behov for konsulær bistand
Nødstedte danskere med et akut behov for konsulær bistand i Schweiz eller Liechtenstein kan rette henvendelse til konsulaterne i Zürich, Basel eller til den danske ambassade i Berlin.

Udenfor åbningstid kan Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter, der har døgnåbent, kontaktes på (+45) 33 92 11 12 eller e-mail: BBB@um.dk.

 

Læs mere på http://schweiz.um.dk/