Gå til indhold

Om os

Danmarks faste Mission ved de Forenede Nationers Kontor i Genève varetager Danmarks interesser inden for særlige områder i FN og andre internationale organisationer.
Genève er sammen med New York, Wien og Nairobi et af FN's fire globale hovedsæder. Med over 9.500 ansatte i alt er Genève FN's største hovedsæde.

FN-organisationerne i Genève spænder vidt - fra menneskerettigheder og nødhjælpsindsatser til nedrustning og våbenkontrol, sundhed, miljø, handelspolitik, videnskab og teknologi og arbejdsmarkedsforhold. Genèves status som international by går tilbage til oprettelsen af Internationalt Røde Kors i 1863. Senere fik også Folkeforbundet hovedkvarter i Genève i 1920. Byen har siden da tiltrukket en lang række andre internationale organisationer og er, også på grund af Schweiz' politiske neutralitet, jævnligt hjemsted for vigtige politiske forhandlinger.

Den danske FN-Mission i Genève deltager på Danmarks vegne aktivt i det internationale samarbejde i de mange forskellige internationale organisationer, der befinder sig i Genève.

Missionens arbejde er især fokuseret på fire internationale indsatsområder, der er højt prioriteret i dansk politisk sammenhæng. FN-Missionen forvalter også Danmarks frivillige bidrag til de forskellige organisationer, som beløber sig til omkr. 550 mio. kr. årligt.