Gå til indhold

Praktik

FN-Missionen i Genève søger praktikanter for perioden 1. september 2022 til den 31. januar 2023. Ansøgningsfrist for ansøgninger til praktikophold på FN-Missionen den 4. februar 2022.

Er du interesseret i multilateralt FN samarbejde og international politik?
Har du lyst til en arbejdsdag med mangfoldige opgaver i et multikulturelt miljø?
Har du lyst til at få indblik i de internationale organisationers virke?
Hvis dette afspejler dine ambitioner og interesser til en praktikplads, så kan et praktikophold hos den danske FN mission i Genève være en unik mulighed for dig.

Hvad laver vi i Genève?
Danmarks Faste Mission ved de Forenede Nationers kontor i Genève varetager de danske relationer til FNs organisationer indenfor 4 hovedområder:
Flygtninge og Migration, Menneskerettigheder, Sundhed og Handel og Udvikling.
De vigtigste samarbejdspartnere er FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), FN’s Migrationsorganisation (IOM), FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder
(OHCHR), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FNs HIV/AIDS program UNAIDS og Danmarks handelspolitiske interesser i forhold til Verdenshandelsorganisationen (WTO). Dertil kommer arbejde i forhold til Internationalt Røde Kors (ICRC/IFRC), Den Globale Fond til bekæmpelse af AIDS, Tuberkulose og Malaria og andre private eller internationale organisationer, der har hovedkvarter i byen.

Opgaverne for praktikanten vil omfatte:

 • mødedækning
 • skrive indberetninger til Udenrigsministeriet
 • research og informationssøgning
 • planlægning og afvikling af events
 • kommunikative opgaver i forbindelse med sociale medier
 • praktiske ad hoc opgaver

Kvalifikationer:

 • Du er indskrevet på en videregående uddannelse
 • Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale
 • Du har gode formuleringsevner og analytisk sans
 • Du er selvstændig, grundig og ansvarsbevidst

Du vil blive tilknyttet en akademisk vejleder under dit praktikforløb på FN missionen. 

Du skal kun indsende én ansøgning. I din ansøgning må du gerne indikere,
om der er et eller flere af følgende arbejdsområder, der har din særlige interesse. 

 1. Økonomiske spørgsmål og handel
 2. Humanitær bistand
 3. Menneskerettigheder
 4. Sundhed 


Din ansøgning: 

 • Ansøgning skrives på dansk (max. 1 A4-side)
 • Du skal vedlægge CV og karakterblad fra uddannelsessted(er)
 • Du kan evt. vedlægge anbefalinger og andre relevante bilag. 
  Ansøgning og bilag fremsendes i én samlet PDF-fil.
 • Udfyld e-mailens emnelinje således: Praktikansøgning. Efterår 2022. Emneområde. Dit navn.
 • Send ansøgningen til email-adressen [email protected].  

For yderligere praktiske informationer om praktikophold på FN missionen
i Genève henvises til Praktikant på FN-Missionen: Praktisk information

Ansøgningsfristen er :  d. 4. februar 2022

___________________________________________________________________________________________

Mere information
Hvis du har spørgsmål vedrørende praktikophold ved FN-missionen, kan du skrive til [email protected]. eller kontakte praktikkoordinator Ann Louise Klit enten per mail [email protected]. eller telefon +41 22 918 00 52.

Endvidere henvises til Udenrigsministeriets retningslinjer for uddybende information.