Spring til indhold

JOB I FN-SEKRETARIATET

FN-systemets personalekategorier beskrives ved hjælp af en kombination af et bogstav og et tal. Bogstavet angiver stillingens generelle niveau. Tallet underopdeler niveauet med det højeste tal for den højeste placering. Der hører endvidere en "titel" til hver kombination.

USG: Under-Secretary-General
ASG: Assistant Secretary-General
D.2: Director
D.1: Principal Officer
P.5: Senior Officer
P.4: First Officer
P.3: Second Officer
P.2: Associate Officer
P.1: Assistant Officer

D-kategorien (director) dækker chefstillinger.
P-kategorien (professional) dækker fastansatte på enten permanent basis eller en korttidskontrakt.

Herudover findes følgende særlige kategorier:
L-kategorien dækker sekunderet eller projektansat personel.
G-kategorien (general) dækker sekretærstillinger og assistenter.
F-kategorien dækker håndværksmæssigt betonede stillinger, f.eks. chauffører, teknikere og mekanikere.

Der er sædvanligvis overordentlig mange ansøgere til stillingerne i FN, med gennemsnitligt 450 ansøgere til hver opslået stilling.

FN-sekretariatet og dets tilknyttede organer har brug for både permanente og korttidsansatte inden for et antal forskellige faglige områder.

Danmark udtages undertiden til at deltage i den såkaldte "National Competitive Recruitment Examination" (NCRE) inden for en række faggrupper. Bestået eksamen er adgangsgivende til stillinger på P-2 niveau i FN-sekretariatet. 

Yderligere information, herunder ansøgningsskema mm., kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

For at komme i betragtning til ansættelse i FN skal man kunne tale og skrive ét af FN's seks officielle arbejdssprog (arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk eller spansk) flydende samt have tilstrækkeligt kendskab til yderligere mindst et af disse sprog på arbejdsniveau.