Spring til indhold

Danmark i Genève

Danmarks faste Mission ved de Forenede Nationers Kontor i Genève varetager Danmarks interesser inden for særlige områder i FN og andre internationale organisationer.

Genève er sammen med New York, Wien og Nairobi et af FN's fire globale hovedsæder. Med over 9.500 ansatte i alt er Genève FN's største hovedsæde.

FN-organisationerne i Genève spænder vidt - fra menneskerettigheder og nødhjælpsindsatser til nedrustning og våbenkontrol, sundhed, miljø, handelspolitik, videnskab og teknologi og arbejdsmarkedsforhold. Genèves status som international by går tilbage til oprettelsen af Internationalt Røde Kors i 1863. Senere fik også Folkeforbundet hovedkvarter i Genève i 1920. Byen har siden da tiltrukket en lang række andre internationale organisationer og er, også på grund af Schweiz' politiske neutralitet, jævnligt hjemsted for vigtige politiske forhandlinger.

Den danske FN-Mission i Genève deltager på Danmarks vegne aktivt i det internationale samarbejde i de mange forskellige internationale organisationer, der befinder sig i Genève.

Missionens arbejde er især fokuseret på fire internationale indsatsområder, der er højt prioriteret i dansk politisk sammenhæng. FN-Missionen forvalter også Danmarks frivillige bidrag til de forskellige organisationer, som beløber sig til omkr. 550 mio. kr. årligt.

Morten Jespersen er ambassadør ved Danmarks faste Mission ved de Forenede Nationers Kontor i Genève.