Gå til indhold

Praktikantens arbejdsopgaver

Som praktikant på handel vil du skulle assistere din vejleder i sagsbehandlingen og det daglige arbejde på missionen. Dette indebærer først og fremmest omfattende mødedeltagelse i WTO og EU-regi. Yderligere kan der forekomme ad-hoc møder i andre organisationer som FN. Møderne i de respektive WTO-komitéer relaterer sig alle til handel, men spænder vidt i omfang og emne. Det kan således både være regulære møder af regelforvaltende karakter eller forhandlingsmøder med henblik på at indgå nye aftaler og kan eksempelvis omhandle landbrugsstøtte, tjenesteydelser, industrivarer, udviklingsspørgsmål, fødevaresikkerhed, tekniske standarder og miljø. I denne forbindelse skal det nævnes, at mange af disse emner kan involvere teknisk stof af en betydelig kompleksitet, men samtidig giver mulighed for at opnå et absolut unikt indblik i det multilaterale handelssystem og de medfølgende problemstillinger, forhandlinger og ikke mindst successer. Som praktikant på handel vil du udover dette, også opnå meget stor indsigt i det interne samarbejde imellem EU medlemslande og EU-kommissionen. Har du interesse for de juridiske aspekter af WTO, vil der også være mulighed for at følge igangværende panel-sager i tvistbilæggelsessystemet.

Som praktikant vil du i starten af forløbet dække møderne sammen med din vejleder. Senere hen vil i oftest fordele møderne efter aftale. Praktikpladsen kommer derfor også med et forholdsvist stort ansvar, da du selv er ansvarlig for at nå de forskellige frister, samt være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Din vejleder vil dog altid være til rådighed, såfremt der skulle opstå tvivlsspørgsmål af en hvilken som helst art, og du vil igennem forløbet som praktikant have et tæt samarbejde med din vejleder.

Den største arbejdsopgave som praktikant på handel, vil ligge i at producere et ”output” fra de møder du dækker. Dette vil oftest være i form af en skriftlig indberetning, der efter godkendelse af din vejleder sendes til relevante dele af Udenrigsministeriet i København og andre ministerier / styrelser. Du vil derfor hurtigt komme til at bidrage direkte til den interne oplysning og videreformidling af informationer på højtprioriterede områder. Der vil også forekomme opgaver af mere logistisk og planlægningsmæssig karakter, som arrangering af møder og forberedelse af besøg, samt ajourføring af kalenderen for handels-teamet. Større overordnede analyser relaterende sig til forskellige emner kan også forekomme.