Gå til indhold

Praktikantens arbejdsopgaver

Som praktikant bistår du medarbejderne i det humanitære team i det daglige arbejde på missionen. Det indebærer først og fremmest deltagelse i møder i organisationerne, på de andre missioner og til EU-delegationen koordinationer, hvor det ofte vil være din opgave at sørge for et referat med henblik på udarbejdelsen af en indberetning til udenrigsministeriet i København.

Du deltager således som missionens referent i multilaterale processer, der vil være præget af en betydelig kompleksitet og et tidspres, der kommer af, at det er nødssituationer – krige, konflikter, flygtningekriser, naturkatastrofer – vi har med at gøre. Indberetninger skal ofte ”hjem” samme dag, og skal give beslutningstagerne et koncist, faktuelt og afvejet grundlag for løbende og aktuelt at kunne vurdere behovet for Danmarks involvering i den humanitære bistand.

Desuden vil du blive inddraget i og ind mellem have selvstændigt ansvar for praktisk-logistiske opgaver i forbindelse med, at missionen er vært for møder, forbereder delegations- eller ministerbesøg, og i øvrigt deltager i det multilaterale arbejde i Genève og kommunikationen med København.